Netstitch Verkoop je kwaliteiten ...


promo   

stichting carestitch

 

Tot de beoogde doelgroepen behoren:

  • Werkzoekenden met een handicap met arbeidsindicatie op grond van de wetten WIA en Wajong
  • Mindervaliden zonder arbeidsindicatie
  • Leeplichtigen die meer zorg of aandacht nodig hebben
  • Jongvolwassenen zonder startkwalificaties

Binnen de stichting worden opleidingsconcepten ontwikkeld ten behoeve van de integratie van de doelgroepen zodat een blauwdruk ontstaat die ondersteuning biedt bij gelijksoortige initiatieven

  • Het ontwikkelen van competentiegerichte scholing en training voor de doelgroepen met behulp van aangepaste lesmethode en lesmaterialen
  • Het samenstellen van een persoonlijk plan per individu, waarbij individuele leerdoelen worden vastgelegd in een trainingsplan. Dit persoonlijke plan wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld
  • Het innoveren van zorgmogelijkheden op de werkplek
  • Begeleiden in het zoeken naar regulier of gesubsidieerd werk
  • Veranderen van beeldvorming in het bedrijfsleven door positieve voorbeelden

 

Netstitch op Facebook

Netstitch op Twitter

Terug naar boven

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries