Participatiewet opent deuren naar arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking

Jetta Klijnsma: 'Afspraken uit sociaal akkoord leggen stevig fundament'

"Gemeenten, werkgevers, werknemers en het Rijk hebben vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Participatiewet afspraken gemaakt over de invulling van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze banen zijn bestemd voor wie niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen als eerste voor deze banen in aanmerking."
Bron is de nieuwspagina van de Rijksoverheid.

Voor het hele artikel klikt u op de volgende link:

Participatiewet opent deuren naar arbeidsmarkt voor mensen met beperking

 

  • Afdrukken

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries