Netstitch is een maatschappelijke onderneming die zich inzet voor mensen met een beperking, die een baan in het bedrijfsleven
ambiëren. 

Netstitch doet dit door het creëren van een breed leerwerkbedrijf waarin alle facetten van het bedrijfsleven aan de orde komen. Hiervoor zijn individuele maatwerktrajecten opgezet. We hebben plaats op zowel de administratie, productie en in de creatieve ateliers.

Bij Netstitch krijgen mensen met een lichamelijke-, verstandelijke- of psychische beperking de kans om in een arbeidsmatige setting dagbesteding, onderwijs of beschut werk te krijgen. Iedereen op Netstitch is onderdeel van het gehele werkproces en is verantwoordelijk voor zijn of haar stukje werk. Het is mogelijk je verder te ontwikkelen in het stukje waar je verantwoordelijk voor bent. Netstitch maakt een bewuste koppeling tussen zorg, scholing en arbeid. Hierdoor vullen we het gat tussen dagbesteding en sociale werkvoorziening en passen dus perfect binnen de participatiewetgeving.

De doelgroepen die Netstitch aan wil spreken zijn:

* Werkzoekenden op grond van de participatiewet

* Dagbesteding

* Leerlingen die meer zorg of aandacht nodig hebben

* Jongvolwassenen zonder startkwalificaties

* Statushouders

* Werkfit trajecten

Sinds 2009 hebben bij Netstitch al vele mensen gewerkt en een opleiding gevolgd. Een groot deel van onze leermedewerkers zijn doorgegroeid naar een betaalde baan binnen onze of een andere organisatie. 


De bedrijfsvoering van Netstitch wordt, onder deskundige begeleiding, door leermedewerkers uitgevoerd. Omdat de bedrijfsvoering kleinschalig is, leren ze het complete bedrijfsproces kennen en kunnen daardoor breed opgeleid worden. Hierdoor vergroten ze hun bedrijfskennis. Daarnaast leert iedere leermedewerker gedurende het leertraject waar zijn of haar kwaliteiten en interesses liggen. Netstitch kan naast het team van  professionele medewerkers een beroep doen op vrijwilligs die de doelen van Netstitch mee helpen te bereiken.    

Netstitch is een gecertificeerd leerbedrijf.   

Erkend SBB leerbedrijf - dWise